Apmokėjimas

 

  1. Prekių kainos, atsiskaitymo būdai

1.1. Prekių kainos internetinėje  parduotuvėje bauresta.lt ir suformuotame užsakyme yra nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas, tad PVM yra įtrauktas į kainą. Prekių pristatymo išlaidos į prekių kainą nėra įskaičiuotos! Kainos bauresta.lt internetinėje parduotuvėje ir prekybos salone gali skirtis.

1.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

1.2.1. Gavęs iš Pardavėjo sąskaitą su banko rekvizitais, Pirkėjas už prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu bet kuriame banko skyriuje arba prisijungęs prie savo banko elektroninės bankininkystės sistemos ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo sąskaitos gavimo.

1.2.3. Pirkėjas už prekes atsiskaito grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes pardavimo vietoje. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

1.2.4. Pardavėjas savo sąskaitas turi:

AB Swedbank LT33 7300 0101 1601 7670

AB Luminor Bank LT68 4010 0423 0145 2877

 

1.2.5. Pirkėjas patvirtindamas Taisykles sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitos aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

1.2.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.